အထောက်အကူပြု စာရွက်စာတမ်းတင်သွင်းနည်း

1.သင်၏ထောက်ခံချက်စာရွက်စာတမ်းကိုပြင်ဆင်ပြီး TMW
အပလီကေးရှင်းထဲဝင်ပါ။

2. ဖုန်းနံပါတ်ဖြည့်အပါ။

3. OTP ဖြည့်ပါ။

4. “စာရွက်စာတမ်း သက်တမ်းတိုးမည်” ကို နှိပ်ပါ။

5. ဗီဇာအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပြီး အချက်အလက်ဖြည့်ပါ။

6. အထောက်အကူပြု စာရွက်စာတမ်းအမျိုးအစားကို ရွေးပါ။

7. “စာရွက်စာတမ်းဓာတ်ပုံရိုက်မည်” ကိုနှိပ်ပါ။

8. အထောက်အကူပြုရွက်စာတမ်းဓကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပါ။

9. စာရွက်စာတမ်း ကြည်လက်ပြတ်သားပါက “ဤဓာတ်ပုံကိုအသုံးပြုပါ” ကိုနှိပ်ပါ။

မှတ်ချက်- ပုံမကြည်လင်ပါက “ဓာတ်ပုံပြန်ရိုက်ရန်” ကိုနှိပ်ပါ။

10. တိုးချဲ့စာမျက်နှာရှိပါက “+Add” ကိုနှိပ်ပြီး “စာတမ်းတင်သွင်းရန်” ကိုနှိပ်ပါ။

မှတ်ချက်- တိုးချဲ့စာမျက်နှာမရှိပါက “စာရွက်စာတမ်း တင်သွင်းမည်” ကိုသာနှိပ်ပါ။

11. စာရွက်စာတမ်း တင်သွင်းခြင်း အောင်မြင်ပါသည်။

အခုပဲ ငွေလွှဲပါ