နိုင်ငံတကာငွေလွှဲ ၀န်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ

ဤအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေလွှဲ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ (“၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ”) သည် True Money Company Limited (ကုမ္ပဏီ) နှင့် ဖောက်သည်(အသုံးပြုသူ)ကြားရှိ သဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ TrueMoney Transfer ဆိုင်၌နိုင်ငံတကာငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု (“ငွေလွှဲခြင်း ၀န်ဆောင်မှု”) ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ငွေလွှဲခြင်း ၀န်ဆောင်မှုကိုအသုံးမပြုခင် ဤ ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအား ၀န်ဆောင်မှုခံယူသူသည် တာ၀န်၀တ္တရားရှိသည်။

1. ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း
1.1 ငွေလွှဲခြင်း ၀န်ဆောင်မှုကိုမသုံးမီ အသုံးပြုသူသည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း TrueMoney Transfer ဆိုင် သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီမှသတ်မှတ်ထားသော ပုံစံလမ်းကြောင်းများတွင်စစ်ဆေးရမည်။1.2 ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းကုမ္ပဏီမှသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းငွေလွှဲလုပ်ငန်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။

1.2.1 မိသားစုအသုံးစရိတ်
1.2.2 ပညာရေးအသုံးစရိတ်
1.2.3 ခရီးသွားအသုံးစရိတ်
1.2.4 ကုန်ပစ္စည်းအသုံးစရိတ်
1.2.5 အထွေထွေအသုံးစရိတ်

ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ကုမ္ပဏီသည်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်များထံမှဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းနှင့်အမိန့်ကိုလိုက်နာရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အထက်ဖော်ပြပါရည်ရွယ်ချက်များကိုအချိန်မရွေးပြင်ဆင်ခွင့်ရှိသည်။

1.3 လက်ခံရရှိသည့်နိုင်ငံ(“လက်ခံသူ”)တွင်ငွေလက်ခံသူသည်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ရမည်၊ လက်ခံသည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရမည့်နေရာနှင့်အေးဂျင့်မှသတ်မှတ်ထားသောအရည်အချင်းများနှင့်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးအပါအဝင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။ အေးဂျင့်ခွဲ (သို့) လက်ခံသူတိုင်းပြည်ရှိဘဏ်သည်လက်ခံသည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစီ၏ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းများအတိုင်းဖြစ်သည်။
1.4 ငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုစီတိုင်းတွင်ငွေလွှဲသူသည်အခြားငွေကြေးဖြင့်ငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်းမ ပြီးဆုံးမှီဖောက်သည်မှသတ်မှတ်ထားသည့်ငွေကြေးမဟုတ်လျှင်ငွေလွှဲငွေလွှဲလုပ်ငန်းပြီးဆုံးချိန်တွင်ငွေလက်ခံသူသည်နိုင်ငံ၏ငွေကြေးဖြင့်ငွေကိုငွေလဲလှယ်နှုန်းဖြင့်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
1.5 သုံးစွဲသူသည်တစ်နေ့လျှင်အများဆုံးငွေပမာဏ ၅၀,၀၀၀ (ငါးသောင်း) THB ထက်မကျော်လွန်ပါကငွေပေးချေမှုကို ၃၀၀၀၀ (သုံးသောင်း) THB ထက်မပိုသောပမာဏဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ငွေပေးငွေယူပမာဏသည်အနည်းဆုံးပမာဏထက်နည်းပါကသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီမှချမှတ်ထားသောကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်ပါကကုမ္ပဏီသည်ထိုကဲ့သို့သောငွေလွှဲလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်ငြင်းဆန်ခွင့်ရှိသည်။

ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဖောက်သည်ထံသို့အကြောင်းကြားစာနှင့်အတူမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအထက်ဖော်ပြပါအနိမ့်ဆုံးပမာဏသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ချက်များကိုပြုပြင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ထို့အပြင်ဝယ်သူကသဘောတူလက်ခံပြီးလက်ခံရရှိသည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစီ၏သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်များ၏ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းမျဉ်းများသို့မဟုတ်အမိန့်များကိုလိုက်နာရန် ရည်ရွယ်၍ ထိုသို့သောအများဆုံးပမာဏသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ချက်ကိုပြုပြင်နိုင်ကြောင်းလက်ခံသည်။

1.6 ၀န်ဆောင်မှုကြေးနှင့် / သို့မဟုတ်အခြားဆက်စပ်ကုန်ကျစရိတ်များကိုကုမ္ပဏီကသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းကုမ္ပဏီမှခွင့်ပြုရန်ဖောက်သည်ကသဘောတူလက်ခံသည်။ ဝယ်သူက TrueMoney Transfer ဆိုင်သို့မဟုတ် website တွင် ၀န်ဆောင်ခနှုန်းကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ https://truemoneytransfer.truemoney.com/
ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အထက်ဖော်ပြပါ ၀န်ဆောင်ခအခကြေးငွေကိုဖောက်သည်ထံသို့အကြောင်းကြားစာနှင့်အချိန်မရွေးပြင်ဆင်ခွင့်ရှိသည်။
1.7 ငွေလွှဲခြင်း ၀န်ဆောင်မှုကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်လက်ခံသည့်နိုင်ငံရှိမည်သည့်အေးဂျင့်၊ ကိုယ်စားလှယ်မဆို (ဥပမာ TrueMoney Transfer သင်္ကေတပါသည့်မည်သည့်စတိုးဆိုင်မဆို) သို့မဟုတ်ဘဏ်တစ်ခုကိုခန့်အပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ၀ယ်သူကသဘောတူလက်ခံသည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ငွေလွှဲသူသည်ငွေပေးချေမှုငွေလွှဲသည့်နေ့ရက်မှ ၀ယ်သူ (ပေးပို့သူ) မှကွဲပြားခြားနားသောအချိန်ဇယားအခြေအနေအောက်တွင်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်ရှိလက်ခံသောနိုင်ငံရှိထိုကဲ့သို့သောခန့်အပ်ထားသောကိုယ်စားလှယ်၊ sub-agent သို့မဟုတ်ဘဏ်ထံမှငွေလွှဲနိုင်သည်။
1.8 ဖောက်သည်သည်ကုမ္ပဏီ၏လည်ပတ်ချိန်အတွင်းတွင်ဖျက်သိမ်းခြင်းတောင်းဆိုမှုကိုကုမ္ပဏီ၏ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်ရေးစင်တာသို့တင်ပြခြင်းဖြင့်သာငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်းကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ ငွေပြန်အမ်းငွေသည်ငွေလဲနှုန်းအတက်အကျပေါ် မူတည်၍ သက်ဆိုင်ရာငွေလွှဲငွေပမာဏနှင့်ညီမျှရမည်။ ဖျက်သိမ်းခြင်းတောင်းဆိုမှုနှင့်ငွေပြန်အမ်းခြင်းအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းကိုကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်သာပြုလုပ်ရမည်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီသည်ထိုကဲ့သို့သောဖျက်သိမ်းမှုမှရရှိသောဖောက်သည်ထံမှအခကြေးငွေကိုကောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ဝယ်သူကသဘောတူလက်ခံသည်မှာကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ငွေလွှဲခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီမှကောက်ယူထားသောငွေလွှဲ ၀န်ဆောင်ခကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုပြန်ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်းလက်ခံသည်။

သို့သော်လက်ခံသူသည်လက်ခံသည့်နိုင်ငံရှိအေးဂျင့်၊ ကိုယ်စားလှယ်ခွဲ (သို့) ဘဏ်ထံမှငွေလွှဲလက်ခံပြီးဖြစ်ပါကဖောက်သည်သည်မည်သည့်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းကိုမဆိုဖျက်သိမ်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

2. သုံးစွဲသူ (ဖောက်သည်)၏ အာမခံ
2.1 ဤငွေလွှဲ၀န်ဆောင်မှု၏အသုံးပြုမှုအောက်တွင်ငွေလဲနှုန်းအတက်အကျကိုဝယ်သူကသဘောတူလက်ခံသည်။
2.2 ဤ ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများအရငွေလွှဲခြင်း ၀န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောမည်သည့်အန္တရာယ်ကိုမဆိုဖောက်သည်ကသဘောတူလက်ခံသည်။ ထိုကဲ့သို့သောငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်းတွင်ယူအဲန်၊ ယူနိုက်တက်စတိတ်၊ ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် / သို့မဟုတ်အခြားအမျိုးသား၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာမှပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများမှခွင့်ပြုထားသောမည်သည့်နိုင်ငံများ။
2.3 ဖောက်သည်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ်အပါအ ၀င်ဤငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်ကုမ္ပဏီသို့ပေးအပ်သည့်ဖောက်သည်၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များနှင့်စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးသည်မှန်ကန်ကြောင်းနှင့်ဖောက်သည်ကသဘောတူလက်ခံသည်။ လက်ခံသူနိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီ၊ အေးဂျင့်၊ ကိုယ်စားလှယ်ခွဲ (သို့) ဘဏ်အကြားရည်ညွှန်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဥပဒေအရပြဌာန်းထားသောဖောက်သည်များ၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းခွဲခြားရန်ဥပမာ – စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ပတ်စ်ပို့သို့မဟုတ်အလုပ်ပါမစ်များကြောင့်ကုမ္ပဏီမှတွေ့ရှိပါကကုမ္ပဏီသည်ငွေလွှဲခြင်းပြုလုပ်ရန်ငြင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။ သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အပိုင်းအခြားအတွင်းကုမ္ပဏီမှလိုအပ်သည့်အတိုင်းဖောက်သည်သည်နောက်ထပ်စာရွက်စာတမ်းများကိုမပေးပို့သေးပါ။
2.4 ဖောက်သည်ကဤလျှောက်လွှာပုံစံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ငွေလွှဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောငွေနှင့် / သို့မဟုတ်ငွေလွှဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကိုကုမ္ပဏီသို့လွှဲပြောင်းရန် တာ၀န်ရှိသည်ဟု ၀ယ်ယူသူကသဘောတူလက်ခံသည်။ ဖောက်သည်မှသတ်မှတ်ထားသောသတင်းအချက်အလက်မှန်ကန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ထပ်မံစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်တာ ၀န်မရှိပါ။ ၀ယ်ယူသူမှငွေပမာဏမှားယွင်းသောငွေပမာဏနှင့် / သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောငွေနှင့် / သို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုမှားယွင်းစွာလက်ခံသူထံပေးပို့ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတာ ၀န်မရှိပါ။ သို့မဟုတ်လက်ခံသူထံမပို့နိူင်ပါ။
2.5 ဤငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်ဖောက်သည်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအရသူ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောမည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်၊ ဆုံးရှုံးမှု၊ မဆို၊ ငွေလွှဲ ၀န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ကုမ္ပဏီသို့ပေးအပ်သည့်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းနှင့်အချက်အလက်များ၏မဆိုစစ်မှန်မှုနှင့်မှန်ကန်မှုအတွက် ၀ယ်သူသည် တာ၀န်ရှိရမည်။

3. ကုမ္မဏီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားအကန့်အသတ်
3.1 ၀န်ဆောင်မှုခံယူသူက သဘောတူလက်ခံသည်မှာ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကို ဖောက်သည်မှလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ငွေလွှဲသူသည်ငွေလွှဲပြောင်းထားသောငွေကိုလက်မခံနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ် ငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် မအောင်မြင်သောငွေလွှဲလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အောက်ဖော်ပြပါမည်သည့်အရာအတွက်မဆို တာ၀န်ယူရန်မလိုပါ။

3.1.1 မည်သည့်ဥပဒေ၊ ပိတ်ဆို့မှု၊ စည်းမျဉ်း၊ အမိန့်၊ စီရင်ချက်၊ ငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုကန့်သတ်ခြင်း၊ မလွှဲမရှောင်သောအဖြစ်အပျက်များ၊ အစိုးရ၏လုပ်ရပ်များသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာအခွင့်အာဏာများမှအင်အားကြီးမားစွာသောအမှု၊ အထက်ဖော်ပြပါတစ်ခုခုမှဖြစ်ပေါ်လာသောဥပဒေအရတားမြစ်ထားသောသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ထားသောရန်ပုံငွေများ၊ လျှပ်စစ်၊ ကွန်ပျူတာ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာပျက်ကွက်မှု၊ သို့မဟုတ်လက်ခံသည့်နိုင်ငံရှိအေးဂျင့်၊ ကိုယ်စားလှယ်သို့မဟုတ်ဘဏ်မှပျက်ကွက်ခြင်း၊ ငွေပေးချေမှုစနစ် (သို့) ကုမ္ပဏီ၏ထိန်းချုပ်မှု မှလွဲ၍ မည်သည့်ကိစ္စရပ်မဆို၊ ကုမ္ပဏီမှ (သို့) ဖောက်သည်ငွေလွှဲခြင်းနှင့်အညီလုပ်ဆောင်သောလက်ခံသူနိုင်ငံရှိ၎င်း၏အေးဂျင့်များ၊ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ငွေခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောဥပဒေများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ၊ အာဏာပိုင်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များသို့မဟုတ်ဘဏ်များကိုလက်ခံသည့်နိုင်ငံရှိဘဏ်များမှစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာခြင်းဖြစ်ရပ်တို့ပါ ၀င်ရမည်။
3.1.2 ဤ ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ၏အပိုဒ် ၄ နှင့်အညီဖောက်သည်ထံသို့ငွေလွှဲခြင်း ၀န်ဆောင်မှုကိုကုမ္ပဏီမှခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားခြင်းသို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်းခြင်းဖြစ်စဉ်သည်။
3.1.3 ၀န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်ငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်းမတိုင်မီ (သို့) ထိုအချိန်တွင်ငွေလွှဲခြင်း ၀န်ဆောင်မှုပျက်ကွက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီအားအကြောင်းကြားသောဖြစ်ပျက်မှု။
3.1.4 ကုမ္ပဏီမှသင့်တော်သည်ဟုယူဆသောလိုအပ်ချက်သို့မဟုတ်ပျက်ကွက်မှုသို့မဟုတ်အဖြစ်အပျက်များဖြစ်ပွားခြင်း။

သို့သော်အထက်ပါအဖြစ်အပျက်များသည်ကုမ္ပဏီ၏ရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်အကြီးအကျယ်ပေါ့ဆမှုကြောင့်ဖြစ်လျှင်ကုမ္ပဏီသည်သက်ဆိုင်ရာငွေလွှဲငွေပမာဏထက်မပိုသောငွေပမာဏဖြင့်ဖောက်သည်ကိုတာဝန်ယူရမည်။

4. ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု၏ရုပ်သိမ်းခြင်း / ဆိုင်းငံ့ခြင်း
4.1 ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ဤ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ (အပြည့်အဝဖြစ်စေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ) အရငွေလွှဲခြင်း ၀န်ဆောင်မှုကိုရပ်ဆိုင်းရန်သို့မဟုတ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုပါကကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဖောက်သည်အားကြိုတင်အကြောင်းကြားရမည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၀န်ဆောင်မှုခံယူသူမှအကြောင်းကြားထားသည့်အတိုင်း ဤ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်ထားသောအချိန်အပိုင်းအခြား၌ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းရမည်။ သို့သော်ထိုသို့သောဆိုင်းငံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းသည်ဖောက်သည်သည်ကုမ္ပဏီအားပေးဆပ်ရသည့်ကြွေးမြီများအပေါ်သက်ရောက်မှုမရှိစေရ။ ရပ်စဲသည့်နေ့မတိုင်မီပေါ်ပေါက်လာသောသို့မဟုတ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောကုမ္ပဏီနှင့်ဝယ်သူအကြားမည်သည့်အခွင့်အရေးနှင့် တာ၀န်ကိုမျှမထိခိုက်စေရ။
4.2 ဖောက်သည်တစ်ဦး၏လုပ်ရပ်အားသံသယဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ငွေခဝါချခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဥပဒေများသို့မဟုတ်ငွေခဝါချခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေများကဲ့သို့သောဥပဒေများကိုဆန့်ကျင်သောအမှု၌ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ငွေလွှဲ ၀ န်ဆောင်မှု၏ ၀ ယ်သူ၏တောင်းဆိုမှုအားကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိပဲချက်ချင်းရုပ်သိမ်းရန်သို့မဟုတ်ဆိုင်းငံ့ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အကြမ်းဖက်ခြင်းနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖျက်ဆီးခြင်းရန်ပုံငွေ၏လက်နက်များပြန့်ပွားခြင်း၊ သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားလူတစ် ဦး အားထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သောလုပ်ရပ်များ၊ သို့မဟုတ်ဖောက်သည်သည် ဤ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုလိုက်နာခြင်းမရှိသေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။

ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဥပဒေအရလိုက်နာရန်သံသယရှိလျှင်သို့မဟုတ်လိုက်နာရန်ရှိပါကမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုရှင်းလင်းချက်ပေးရန်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီသို့ထပ်မံအထောက်အထားများသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းများပေးပို့ရန်ဖောက်သည်အားတောင်းဆိုနိုင်သည်။ သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အပိုင်းအခြားအတွင်းကုမ္ပဏီမှတောင်းဆိုသည့်အတိုင်းဖောက်သည်သည်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိပါက (သို့) ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဝယ်သူထံမှအထောက်အထားများ၊ စာရွက်စာတမ်းများကိုကုမ္ပဏီမှလက်ခံရရှိပါက၊ ဝယ်သူသည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောဝိသေသလက္ခဏာများရှိသလား၊ သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီသည်ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုကိုရပ်ဆိုင်းရတော့မည်ဟုကုမ္ပဏီကယူဆသည်။ မည်သည့်တရားဝင်အကြောင်းပြချက်အတွက်မဆိုကုမ္ပဏီအနေဖြင့်သုံးစွဲသူထံငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုကိုချက်ချင်းရုပ်သိမ်းရန်သို့မဟုတ်ရပ်ဆိုင်းရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။

5. ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်
5.1 ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူကသဘောတူလက်ခံသည်မှာကုမ္ပဏီသည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများအရငွေလွှဲခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ အထောက်အထား၊ အတည်ပြုခြင်း၊ စာရင်းအင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်သုတေသနအတွက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကုမ္ပဏီသို့ပေးအပ်ထားသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်း၊ အသုံးပြု၊ ထုတ်ဖော်နိုင်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ငွေလွှဲခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဖောက်သည်အားအကျိုးရှိစေမည့်အခွင့်ထူးကိုကမ်းလှမ်းရန်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီမှကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုရယူရန် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူကိုကူညီခြင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရန်နှင့်သတင်းအချက်အလက်တောင်းခံခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရန်။ ထို့အပြင်ဖောက်သည်ကကုမ္ပဏီသည်ဖောက်သည်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သည့်အေးဂျင့်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်လက်ခံသည့်နိုင်ငံရှိဘဏ်များ၊ ကုမ္ပဏီကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိဥပဒေရေးရာပုဂ္ဂိုလ်များသို့လွှဲပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ဥပဒေကြောင်းအရပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောအဖွဲ့ ၀ င်များနှင့်တရားဝင်ဆက်ဆံမှုရှိသူများအပါအ ၀ င်ကုမ္ပဏီ၏တူညီသောထိန်းချုပ်မှုနှင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များ (သို့) ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိဒေတာပရိုဂျက်တာများအနေဖြင့်ဆောင်ရွက်နေသောဥပဒေပညာရှင်များပါဝင်သည်။
5.2 ၀န်ဆောင်မှုခံယူသူကငွေလွှဲ ၀န်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက်ကုမ္ပဏီသည်ဖောက်သည်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုထိုင်းနိုင်ငံပြင်ပရှိပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်တရား ၀ င်ပုဂ္ဂိုလ်များအားဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းလုံလောက်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကာကွယ်မှုစံနှုန်းများကိုလွှဲပြောင်းရန်သို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းဝန်ခံသည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုမ္ပဏီသည်ဥပဒေနှင့်အညီသင့်လျော်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကာကွယ်မှုအစီအမံများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်သေချာစေရမည်။ သို့သော်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုအထက်ပါ ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များအရလက်ခံရရှိသည့်နိုင်ငံရှိအထက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်တရား ၀င်ပုဂ္ဂိုလ်များသို့လွှဲပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ကူးစက်ခြင်းဖြစ်ပါကဖောက်သည်များနှင့် / သို့မဟုတ်လက်ခံသူအားချိုးဖောက်မှုမှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ကုမ္ပဏီသည်တာ ၀န်မရှိပါ။
5.3 ဖောက်သည်သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေလွှဲလုပ်ငန်း ၀န်ဆောင်မှုအတွက်ကုမ္ပဏီ၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒမှတစ်ဆင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်သောအခြားအချက်အလက်များကိုစဉ်းစား၍ လေ့လာနိုင်သည်။

6. အခြားပြဌာန်းချက်များ
6.1 ကုမ္ပဏီသည်ဤပြင်ဆင်မှုသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမတိုင်မီသင့်လျော်သောနည်းလမ်းဖြင့်ဖောက်သည်အားအကြောင်းကြားခြင်းဖြင့်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်ခြင်းပြုလုပ်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
6.2 ငွေလွှဲ ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်မှုရှိပါက ဖောက်သည်သည် ဤစာနယ်ဇင်း ၄ နှင့် Facebook channel သို့ https://www.facebook.com/truemoneytransfermyanmar တွင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
6.3 ဤ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုမည်သည့်ဘာသာပြန်ဆိုမှုကိုမဆိုသုံးစွဲသူ၏အဆင်ပြေစေရန်တစ်ခုတည်းကိုသာပံ့ပိုးထားပြီး ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများပါပြဌာန်းချက်များကိုပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်ပြုပြင်ရန်မရည်ရွယ်ပါ။ ထိုင်းမူကွဲနှင့်အခြားဘာသာစကားဗားရှင်းများ ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်ပွားပါကထိုင်းမူကွဲသည် လွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။
6.4 ဤ ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုဥပဒေ ပဋိပက္ခများနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲထိုင်းနိုင်ငံ၏ဥပဒေများနှင့်အညီအုပ်ချုပ်ရမည်။
6.5 ဤ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ၏ စည်းမျဉ်းသို့မဟုတ်စည်းကမ်းချက်များသည်တရား၀င်ခြင်းနှင့်ပျက်ပြယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြည့်စုံခြင်းမရှိတော့လျှင်၊ ဤအပိုင်းသည် အခြားပြဌာန်းထားသောအသုံးအနှုန်းသို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများလိုပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိပါ။
6.6 ဤ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ၏စည်းမျဉ်းသို့မဟုတ်စည်းကမ်းများကိုလိုက်နာရန်ကုမ္ပဏီမှပျက်ကွက်ခြင်းသည်ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှမထိခိုက်စေရ။ တူညီသောသို့မဟုတ်အခြားအသုံးအနှုန်းသို့မဟုတ်အခြေအနေအားနောက်ဆက်တွဲချိုးဖောက်မှုများကိုငြင်းဆန်ရန်သဘောတူညီမှုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရမည်။

Terms of International Remittance Service
This Terms of International Remittance Service (the “Terms of Service”) is an agreement between True Money Company Limited (the “Company”) of the one part; and the customers (the “Customer”) of the other part; for the use of International Remittance Service (the “Remittance Service”) at TrueMoney Transfer Shop of the Company. The Customer has the duty to thoroughly make understanding of this Terms of Service before using the Remittance Service.

1. The Use of the Remittance Service
1.1 Prior to the use of the Remittance Service, the Customer must verify his/her identity at TrueMoney Transfer Shop or other channels as specified by the Company.
1.2 The Customer shall be able to conduct the remittance transaction for the purposes as stipulated by the Company as the following:

1.2.1 Family Expense
1.2.2 Education Expense
1.2.3 Travelling Expense
1.2.4 Goods Expense
1.2.5 Miscellaneous fees

In this regard, the Company reserves the right to modify the abovementioned purposes at any time for the purpose of compliance with any law, regulation, rule or order from relevant governmental authorities without any prior notice to the Customer.

1.3 The fund receiver in the receiving country (the “Receiver”) must be a natural person and have the place of residence in the receiving country and proceed in compliance with any rules and conditions including having all qualifications and necessary documents as specified by the agent, sub-agent or the bank in the receiving country, provided that such conditions shall be various in accordance with the difference of laws, regulations, rules or orders of each receiving country.
1.4 Under each remittance transaction, the Receiver shall receive the money in the currency of the receiving country at the exchange rate upon the completion of the remittance transaction, unless otherwise currency prescribed by the Customer prior to the completion of remittance transaction in other currency.
1.5 The Customer shall be able to conduct the remittance transaction at the amount not exceeding 30,000 (Thirty Thousand) THB per transaction, provided that the maximum amount per day shall not exceeding 50,000 (Fifty Thousand) THB. In the event that the amount of transaction is lower than the minimum amount or exceeds the limitation as imposed by the Company, then the Company shall be entitled to refuse to proceed such remittance transaction.

In this regard, the Company reserves the right to modify the abovementioned minimum amount or limitation at any time with the notification to the Customer. In addition, the Customer agrees and accepts that such maximum amount or limitation may be modified for the purpose of compliance with the laws, regulations, rules or orders from the relevant governmental authorities of each receiving country.

1.6 The Customer agrees and accepts to allow the Company to collect the service fee and/or any other related expenses at the rate as stipulated by the Company, whereas the Customer is able to check the service fee rate at TrueMoney Transfer Shop or website https://truemoneytransfer.truemoney.com/. In this regard, the Company reserves the right to modify the aforementioned service fee rate at any time with the notification to the Customer.
1.7 The Customer agrees and accepts that the Company shall be entitled to appoint any agent, sub-agent (i.e. any regular store with TrueMoney Transfer symbol) or bank in the receiving country to proceed the Remittance Service. In this regard, the Receiver can receive the remitted money from such appointed agent, sub-agent or bank in the receiving country from the date of the remittance transaction is executed by the Customer (the sender) under the conditions of the different Time Zone and business hours of such appointed agent, sub-agent or bank in the receiving country.
1.8 The Customer shall be able to cancel the remittance transaction only during the Company’s operating hours by submitting the cancellation request to the Company’s Customer Care Center. In this regard, the refunded amount shall be equal to the amount of related remittance transaction, regardless of the fluctuation of exchange rate. The consideration for the cancellation request and the refund shall be in the sole discretion of the Company. Additionally, the Company reserves the right to collect the fee from the Customer incurred from such cancellation (if any). Furthermore, the Customer agrees and accepts that the Company shall not return the remittance service fee which the Company has already collected from the Customer for the remittance transaction in any respects.

However, the Customer shall not be able to cancel any remittance transaction if the Receiver has already received the remitted money from the agent, sub-agent or bank in the receiving country.

2. The Customer’s warranty
2.1 The Customer agrees and acknowledges the fluctuation of exchange rate under the use of this Remittance Service.
2.2 The Customer agrees and accepts any risk associated with the use of Remittance Service under this Terms of Service. In case that such remittance transaction involves any sanctioned countries, sanctioned entities and/or sanctioned individuals by the United Nations, United States of America, the European Union and/or any other national, international or supranational sanctions.
2.3 The Customer acknowledges and agrees that all information and documents in relation to the Customer’s identity verification provided to the Company for applying for the use of this Remittance Service, including the Customer’s passport and work permit, are true and correct, and shall be able to be used as the reference between the Company, agent, sub-agent, or bank in the receiving country and the Customer.

In this regard, the Company shall have the right to refuse to proceed any remittance transaction if the Company has found that such information or documents could not be used to identify the identity of the Customer under the laws e.g., expired passport or work permit, or the Customer has not delivered the additional documents as required by the Company within specified timeframe.

2.4 The Customer agrees and accepts that the Company shall merely have duty to remit the money and/or information relating to the remittance transaction to the Receiver based on the information prescribed in this application form by the Customer. The Company has no duty to proceed any additional examination regarding the correctness of such information prescribed by the Customer. The Company shall not be responsible for any losses occurred to the Customer and/or the Receiver from the event that the Customer has stipulated any wrong amount of remitted money and/or information resulting in such money and/or information has been sent to wrong Receiver or not able to be sent to the Receiver.
2.5 The Customer acknowledges and agrees to be liable to the Company for any expense, loss, claim, ligation and/or damage occurring from his/her performance in accordance with the use of this Remittance Service and/or any identity verification documents of the Customer. The Customer shall also be responsible for the genuineness and correctness of any documents and information provided to the Company for the use of the Remittance Service.

3. The Company’s Limitation of Liability
3.1 The Customer agrees and accepts that the Company shall not be responsible for its inability to comply with this Terms of Service and/or the Receiver does not receive the transferred money, or the Customer’s inability to conduct the remittance transaction or any unsuccessful remittance transaction or any delay, in any nature, occurred from any of the following cases:

3.1.1 The occurrence of Force Majeure or act of God or other cases for which the Company shall not be liable such as any case arising from any laws, sanctions, regulations, orders, verdicts, exchange rate restriction, inevitable events, act of government or international authority, de jure or de facto, legal constraint or any blocked funds arising from any of the foregoing, or electrical, computer, mechanical or telecommunication failure, or failure from any agent, sub-agent or bank in the receiving country, or unavailability of the payment system, or any cases beyond the Company’s control, whether or not resulting from the Company or any of its agents, sub-agents or banks in receiving country who has performed in accordance with the Customer’s remittance transaction. Additionally, this shall include the event of the compliance with any laws in relation to the Anti-Money Laundering or the regulations from any authorities governing the Company, agents, sub-agents or banks in receiving country.
3.1.2 the occurrence that the Company has suspended or revoked the Remittance Service to the Customer in connection to Clause 4 of this Terms of Service.
3.1.3 the occurrence that the Company has informed the Customer regarding the failure of the Remittance Service prior to or at the time of conducting the remittance transaction by Customer.
3.1.4 the occurrence of any necessity or any failure or any cases as deemed appropriate by the Company.

However, in the event that the above occurrences are from the intention or the gross negligence of the Company, then the Company shall be responsible to the Customer at the amount not more than the amount of related remittance transaction.

4. The Revocation/Suspension of the Remittance Service
4.1 If the Company intends to suspend or revoke the Remittance Service under this Terms of Service (whether wholly or partially), the Company shall inform the Customer in advance. In this regard, this Terms of Service shall be terminated immediately upon the specified timeframe as informed to the Customer is due. However, such suspension or revocation shall not affect any debt that the Customer owed to the Company and shall not prejudice any right or responsibility between the Company and the Customer which incurs or has incurred before the date of termination.
4.2 The Company shall have the right to revoke or suspend the Customer’s request of the Remittance Service immediately without prior notice in case of the suspicion of any Customer’s act or intention to act against the laws such as the laws relating the money laundering or the law on counter terrorism and proliferation of weapon of mass destruction financing, or any act which may incur any damage to the Company or any other person, or the Customer has not complied with this Terms of Service.

Furthermore, if the Company reasonably suspects or has to comply with any laws, the Company may request the Customer for the clarification of any information or delivering additional evidences or documents to the Company. If the Customer does not proceed as requested by the Company within the specified timeframe, or the Company has received such evidences or documents from the Customer and the Company deems that the Customer has any characteristic as aforementioned, or the Company has to cease the Remittance Service to the Customer for any legal grounds, then the Company reserves the right to revoke or suspend the Remittance Service immediately.

5. Personal Data
5.1 The Customer agrees and acknowledges that the Company may collect, use or disclose personal data in which the Customer has given to the Company for the purposes of providing the Remittance Service under this Terms of Service, the identity verification, statistic, analysis and research in order to enhance service or offer the privilege which may benefit the Customer in connection with the Remittance Service, or emphasizing the Customer to receive good service from the Company, providing support service, contact and request for information. In addition, the Customer acknowledges that the Company may transfer or transmit the Customer’s personal data to any agent, sub-agents, and banks in the receiving country, juristic persons having control over the Company or under control of the Company and juristic persons under the same control of the Company, including juristic persons or persons in which the Company is a contractual party or having the legal relationship with, and third persons or juristic persons acting as a data processor, whether inside and outside Thailand.
5.2 The Customer acknowledges and agrees that for the provision of Remittance Service, it is necessary for the Company to transfer or transmit Customer’s personal data to persons or juristic persons outside Thailand having inadequate personal data protection standard as prescribed by laws. In this regard, the Company shall ensure to implement appropriate personal data protection measures in compliance with the laws. However, if the Company has transferred or transmitted such personal data to abovementioned persons or juristic persons in the receiving country under this Terms of Service, the Company shall not be liable for any damages may occur to the Customer and/or the Receiver from the violation of the Customer’s and/or Receiver’s personal data by such persons or juristic persons in the receiving country.
5.3 The Customer can consider and study other information concerning the personal data through the Company’s Privacy Policy for International Remittance Service.

6. Other provisions
6.1 The Company reserves the right to make amendment or addition to this Terms of Service, at any time with notification to the Customer through appropriate method before the effectiveness of such amendment or addition.
6.2 In case the Customer has any queries in connection with the Remittance Service, the Customer may contact TrueMoney Customer Care Center 1240 press 4 or Facebook channel at https://www.facebook.com/truemoneytransfermyanmar
6.3 Any translation of this Terms of Service is provided solely for the Customer’s convenience and is not intended to amend or modify any provisions of the Terms of Service. In the event of a conflict of the Thai version and other language version, Thai version shall prevail.
6.4 This Terms of Service shall be governed and construed in accordance with the laws of Kingdom of Thailand without regard conflicts of law.
6.5 In case any term or condition of this Terms of Service becomes null and void or incomplete by law, then the other enforceable term or condition of this Terms of Service shall be separated from the part that becomes null and void and shall have full force and effect.
6.6 The failure by the Company to enforce any term or condition of this Terms of Service shall in no way affect the right of the Company to enforce the same, and no waiver of a breach of any term or condition of this Terms of Service by the Customer shall be construed as an agreement to waive any subsequent breach of the same or other term or condition.

เงื่อนไขการให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ (International Remittance Service)
เงื่อนไขการให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ (International Remittance Service) (“เงื่อนไขการให้บริการ”) นี้เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับ ผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง ในการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ (International Remittance Service) (“บริการโอนเงิน”) ที่สาขา TrueMoney Transfer ของบริษัท โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ทำความเข้าใจเงื่อนไขการให้บริการอย่างละเอียดก่อนใช้บริการโอนเงิน

1. การใช้บริการโอนเงิน
1.1 ผู้ใช้บริการต้องทำการยืนยันตัวตนที่สาขา TrueMoney Transfer หรือตามที่บริษัทกำหนด จึงจะสามารถใช้บริการโอนเงินได้
1.2 ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการโอนเงินได้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนด ดังต่อไปนี้

1.2.1 ค่าใช้จ่ายในครอบครัว
1.2.2 ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
1.2.3 ค่าใช้จ่ายเดินทาง-ท่องเที่ยว
1.2.4 ค่าสินค้า
1.2.5 ค่าบริการรายย่อยอื่น

ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น ในเวลาใดก็ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

1.3 ผู้รับเงินในประเทศปลายทาง (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับเงิน”) ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศปลายทาง และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข รวมทั้ง ต้องมีคุณสมบัติและเอกสารตามที่บริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ตัวแทน ตัวแทนช่วง หรือธนาคารในประเทศปลายทางกำหนด ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อบังคับของแต่ละประเทศปลายทาง
1.4 การทำรายการโอนเงินแต่ละครั้ง ผู้รับเงินจะได้รับเงินตามสกุลเงินของประเทศปลายทางในอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ณ เวลาที่ทำรายการโอนเงินเสร็จสิ้น เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นเงินสกุลอื่นก่อนการทำรายการโอนเงินเสร็จสิ้น
1.5 ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการโอนเงินได้ ไม่เกิน 30,000 (สามหมื่น) บาท ต่อรายการ และไม่เกิน 50,000 (ห้าหมื่น) บาท ต่อวัน หากจำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการทำรายการโอนเงินน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำหรือเกินกว่าจำนวนที่บริษัทกำหนด บริษัทสงวนสิทธิในปฏิเสธการให้บริการโอนเงินแก่ผู้ใช้บริการในครั้งนั้นๆ

ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินข้างต้น ในเวลาใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ และผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าจำนวนเงินดังกล่าว ยังอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อบังคับของแต่ละประเทศปลายทางกำหนด

1.6 ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการโอนเงินตามอัตราที่บริษัทกําหนด และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใดๆ โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมได้ที่สาขา TrueMoney Transfer หรือที่เว็บไซต์ https://truemoneytransfer.truemoney.com/ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมไม่ว่าเวลาใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
1.7 ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า บริษัทสามารถแต่งตั้งบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ตัวแทน ตัวแทนช่วง (เช่น ร้านค้าทั่วไป ที่มีสัญลักษณ์ TrueMoney Transfer) หรือธนาคารในประเทศปลายทาง เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับการโอนเงินตามแบบฟอร์มการโอนเงินนี้ โดยผู้รับเงินสามารถติดต่อขอรับเงินได้ที่บริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ตัวแทน ตัวแทนช่วง หรือธนาคารใดๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง ในประเทศปลายทาง นับตั้งแต่วันที่ผู้ใช้บริการ (ผู้โอน) ได้ทำรายการโอนเงิน แต่ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเรื่องความแตกต่างด้านเขตเวลา (Time Zone) และวันและเวลาทำการของบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ตัวแทน ตัวแทนช่วง หรือธนาคารใดๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง ในประเทศปลายทางดังกล่าวด้วย
1.8 ผู้ใช้บริการสามารถขอยกเลิกการทำรายการโอนเงินได้เฉพาะในเวลาทำการของบริษัท โดยร้องขอผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ จำนวนเงินคืนจะมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินในการทำรายการโอนเงินของผู้ใช้บริการสำหรับรายการนั้น โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ณ เวลาที่ยกเลิกการทำรายการโอนเงิน ทั้งนี้ การพิจารณาตามคำขอยกเลิกการทำรายการโอนเงินของผู้ใช้บริการ และการคืนเงินโดยบริษัทจะดำเนินการตามดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการทำรายการโอนเงินนั้นจากผู้ใช้บริการ (ถ้ามี) นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าบริษัทจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำรายการโอนเงินที่บริษัทได้เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการไปแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถขอยกเลิกการทำรายการโอนเงินได้ หากผู้รับเงินได้รับเงินที่ผู้ใช้บริการได้ทำรายการโอนเงินดังกล่าว จากบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ตัวแทน ตัวแทนช่วง หรือธนาคารในประเทศปลายทางเรียบร้อยแล้ว

2. คำรับรองของผู้ใช้บริการ
2.1 ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบถึงการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินในการใช้บริการโอนเงิน
2.2 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับซึ่งความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการโอนเงินตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ในกรณีที่การโอนเงินนั้นเกี่ยวข้องกับประเทศ คณะบุคคล บริษัท องค์กร กลุ่มบุคคล และ/หรือปัจเจกบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรโดยสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ/หรือ การคว่ำบาตรในระดับประเทศ ระหว่างประเทศ หรือนานาประเทศอื่นใด
2.3 ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าข้อมูลและเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้แก่บริษัทเพื่อการขอใช้บริการโอนเงินนี้ ได้แก่ หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานของผู้ใช้บริการ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงและสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงระหว่างบริษัท บริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ตัวแทน ตัวแทนช่วงใดๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือธนาคารในประเทศปลายทางกับผู้ใช้บริการได้

ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการโอนเงินกับผู้ใช้บริการ ในกรณีที่พบว่าเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้ยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการได้ตามกฎหมาย เช่น หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงานหมดอายุ หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ส่งหรือแสดงเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามที่บริษัทร้องขอ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

2.4 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีหน้าที่ในการส่งเงินและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการโอนเงินไปยังผู้รับเงินตามข้อมูลที่ผู้ใช้บริการระบุไว้ในแบบฟอร์มการโอนเงินนี้เท่านั้น โดยบริษัทไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเพิ่มเติมใดๆ สำหรับความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้บริการระบุไว้ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการและ/หรือผู้รับเงิน หากผู้ใช้บริการระบุจำนวนเงินและ/หรือข้อมูลใดไว้ไม่ถูกต้อง และทำให้เงินและ/หรือข้อมูลดังกล่าวถูกส่งไปยังผู้รับเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถส่งไปยังผู้รับเงินได้
2.5 ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงจะรับผิดชอบต่อบริษัทสำหรับความค่าใช้จ่าย ความสูญหาย การเรียกร้อง การฟ้องร้องดำเนินคดีและ/หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากดำเนินการตามการทำรายการโอนเงิน และ/หรือเอกสารประกอบการขอใช้บริการโอนเงินของผู้ใช้บริการ รวมถึงจะรับผิดชอบต่อความถูกต้องแท้จริงของเอกสารและข้อมูลที่ได้มอบให้แก่บริษัทสำหรับการใช้บริการโอนเงินนี้

3. ข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัท
3.1 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดจากการที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ได้ และ/หรือผู้รับเงินไม่ได้รับเงินจากการโอนเงิน หรือผู้ใช้บริการไม่สามารถทำรายการโอนเงิน หรือทำรายการโอนเงินไม่สำเร็จ หรือ ล่าช้า ไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดจากเหตุดังต่อไปนี้

3.1.1 กรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หรือเหตุอื่นใด ที่บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ เช่น เกิดจากกฎหมาย การคว่ำบาตร กฎเกณฑ์ คำสั่ง คำพิพากษา ข้อจำกัดเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน การดำเนินการโดยภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศไม่ว่าโดยนิตินัยหรือพฤตินัย หรือเงินที่ถูกอายัดอันเกิดจากเหตุการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น หรือเกิดจากเหตุขัดข้องที่เกิดกับระบบไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใดๆ ความขัดข้องที่เกิดจากบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ตัวแทน ตัวแทนช่วง หรือธนาคารในประเทศปลายทาง หรือความไม่พร้อมของระบบการชำระจ่ายเงิน หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท โดยไม่ว่าจะเกิดจากบริษัท บริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ตัวแทนหรือตัวแทนช่วงใดๆ หรือธนาคารในประเทศปลายทาง ที่ดำเนินการตามการทำรายการโอนเงินของผู้ใช้บริการ ตลอดจนในกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ กฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทและบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ตัวแทน ตัวแทนช่วง หรือธนาคารในประเทศปลายทาง
3.1.2 กรณีที่บริษัทระงับหรือยกเลิกการให้บริการโอนเงินแก่ผู้ใช้บริการตามข้อ 4. ของเงื่อนไขการให้บริการนี้
3.1.3 กรณีที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงความขัดข้องของการให้บริการโอนเงินอยู่แล้ว ก่อนหรือขณะที่ผู้ใช้บริการทำรายการโอนเงิน
3.1.4 เหตุจำเป็น เหตุขัดข้อง หรือเหตุอื่นใด ที่บริษัทเห็นสมควร ไม่ว่าด้วยประการใดๆ

ทั้งนี้ เว้นแต่เหตุดังกล่าวข้างต้นนั้นเกิดจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท บริษัทตกลงจะรับผิดชอบต่อ ผู้ใช้บริการจำกัดเพียงเท่ากับมูลค่าของจำนวนเงินซึ่งผู้ใช้บริการทำรายการโอนเงินในครั้งนั้นๆ

4. การยกเลิก/ระงับการให้บริการโอนเงิน
4.1 หากบริษัทประสงค์จะระงับหรือยกเลิกการให้บริการโอนเงินตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบดังกล่าว ให้ถือว่าเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ เป็นอันสิ้นผลลงทันที แต่ทั้งนี้ การยกเลิกหรือระงับการให้บริการโอนเงินดังกล่าว ย่อมไม่กระทบถึงหนี้ใดๆ ที่ผู้ใช้บริการยังคงค้างชำระอยู่กับบริษัท รวมทั้ง ไม่เป็นการลบล้างสิทธิหรือความรับผิดใดๆ ที่บริษัทและผู้ใช้บริการมีอยู่ หรือได้เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลของการสิ้นสุดลงของเงื่อนไขการให้บริการนี้
4.2 บริษัทมีสิทธิยกเลิก หรือระงับการโอนเงินตามคำขอของผู้ใช้บริการได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หากบริษัทมีเหตุสงสัยว่าผู้ใช้บริการกระทำความผิด หรือพยายามกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายเกี่ยวกับฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ กระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท หรือบุคคลอื่นใด หรือผู้ใช้บริการประพฤติผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทมีเหตุอันควรสงสัย หรือบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ บริษัทอาจติดต่อเพื่อร้องขอให้ผู้ใช้บริการชี้แจงข้อมูล นำส่งเอกสารหลักฐาน หรือเอกสารใดๆ เพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทพิจารณา หากผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการตามที่บริษัทร้องขอภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือบริษัทได้รับข้อมูล เอกสารหลักฐาน หรือเอกสารใดๆ เพิ่มเติม จากผู้ใช้บริการแล้ว และบริษัทเห็นว่าผู้ใช้บริการเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่ระบุข้างต้น หรือบริษัทจำเป็นต้องยุติการให้บริการโอนเงินแก่ผู้ใช้บริการด้วยเหตุผลตามกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิดำเนินการยกเลิกหรือระงับการให้บริการโอนเงินในทันที

5. ข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าบริษัทอาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการโอนเงินตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ การพิสูจน์/ยืนยันตัวตน การทำสถิติ การวิเคราะห์วิจัยข้อมูลเพื่อพัฒนาบริการหรือให้สิทธิประโยชน์ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับบริการโอนเงิน หรือมุ่งเน้นให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดี การให้บริการช่วยเหลือ หรือการติดต่อสอบถาม และผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ตัวแทน หรือตัวแทนช่วงใดๆ ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท และธนาคารในประเทศปลายทาง นิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท และนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ด้วย รวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคคลภายนอกซึ่งมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในและนอกประเทศ
5.2 ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าในการดำเนินการของบริษัทอันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโอนเงินนี้ บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลนอกประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทรับรองว่าบริษัทจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า เมื่อบริษัทได้ทำการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในประเทศปลายทางตามเงื่อนไขการให้บริการนี้เรียบร้อยแล้ว บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการ และ/หรือผู้รับเงิน อันเนื่องมาจากการที่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในประเทศปลายทางดังกล่าวกระทำการอันเป็นการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และ/หรือผู้รับเงิน
5.3 ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบและศึกษารายละเอียดอื่นของข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบริการโอนเงินระหว่างประเทศ (International Remittance Service) ของบริษัท

6. ข้อตกลงอื่นๆ
6.1 บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการนี้ ไม่ว่าในเวลาใด โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนที่การแก้ไข หรือเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
6.2 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการโอนเงิน ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามได้ทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ TrueMoney Customer Care 1240 กด 4 หรือช่องทาง facebook: https://www.facebook.com/truemoneytransfermyanmar
6.3 การแปลเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ไม่ว่าจะแปลเป็นภาษาใดก็ตาม มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาใดๆ ที่จะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้บริการ ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาไทยและภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาไทย ให้ยึดข้อความตามภาษาไทย
6.4 เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่ต้องคำนึงถึงบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
6.5 ถ้าข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดๆ ของเงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายใดๆ ให้ถือว่าข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอื่นๆ ของเงื่อนไขการให้บริการที่สมบูรณ์แยกจากส่วนที่เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ และมีผลใช้บังคับได้ต่อไป
6.6 ในกรณีที่บริษัทไม่บังคับใช้ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดของเงื่อนไขการให้บริการนี้ จะไม่กระทบถึงสิทธิของบริษัทในการบังคับใช้ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขนั้นในภายหลัง และการสละสิทธิในการกระทำผิดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดของผู้ใช้บริการ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในการกระทำผิดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขดังกล่าวครั้งต่อไป หรือการสละสิทธิในข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอื่นใด