နိုင်ငံတကာငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှူ၏
စည်းကမ်းချက်များ

ဤအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေလွှဲ ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ (“၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ”) သည်True Money Company Limited (“ကုမ္ပဏီ”) နှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏သုံးစွဲသူများ (“ သုံးစွဲသူများ’” ); အကြားသဘောတူညီချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ TrueMoney Wallet Application (“Application”)မှ တဆင့်နိုင်ငံတကာငွေလွှဲလုပ်ငန်း ၀န်ဆောင်မှု (“ငွေလွှဲ ၀န်ဆောင်မှု”) ကိုအသုံးပြုရန်။ ငွေလွှဲ ၀န်ဆောင်မှုကိုအသုံးမပြုခင်ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ သေချာနားလည်စွာဖတ်ရှူရန်တာ၀န်ရှိသည်။

၁။ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းအတွက်လျှောက်ထားခြင်း

၁.၁ သုံးစွဲသူတွင် TrueMoney Wallet Account (“Account”) ရှိရမည်။
၁.၂ သုံးစွဲသူသည်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဖြစ်ရမည်။ နိုင်ငံခြားသားများအတွက် TrueMoney Wallet ၀န်ဆောင်မှုများကိုကုမ္ပဏီမှသတ်မှတ်ထားသောအရည်အချင်းများရှိရမည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်မည်သည့်လျှောက်လွှာနှင့်ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းကိုမဆို ကုမ္ပဏီ၏မူဝါဒ၊ ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ တားမြစ်ထားသောအရည်အချင်းများရှိသော သုံးစွဲသူများနှင့် ငွေပေးငွေယူဆောင်ရွက်ခြင်းကိုငြင်းပယ်ခြင်းခွင့်ရှိသည်။ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကဲ့သို့သောအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များ၊ ၀န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်၀န်ဆောင်မှုခံယူသူအားငွေလွှဲ၀န်ဆောင်မှုပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်သာဖြစ်ရမည်ကို သဘောတူလက်ခံသည်။

၁.၃ ငွေလွှဲခြင်း ၀န်ဆောင်မှုကိုအသုံးမပြုမီ သုံးစွဲသူသည် ကုမ္ပဏီမှသတ်မှတ်ထားသည့် TrueMoney Transfer Branch (သို့) ကုမ္ပဏီမှသတ်မှတ်ထားသည့်အခြားသတ်မှတ်ထားသော ဆိုင်ခွဲများကိုစစ်ဆေးရမည်။

၂။ ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း

၂.၁ သုံးစွဲသူသည်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းလက်ခံသူနိုင်ငံမှလက်ခံသူ (“လက်ခံသူ”) သို့ငွေလွှဲသူသည်ငွေစာရင်းလျှောက်လွှာမှတဆင့်ငွေလွှဲခြင်းပြုလုပ်ရမည်။ဤ၀န်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍လက်ခံသူတိုင်းသည်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ငွေလွှဲ၀န်ဆောင်မှုကိုပေးသည့်နိုင်ငံများတွင် ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူသည်အရောင်းအ၀ယ်မျက်နှာပြင်မှ တဆင့်လက်ခံရရှိနိုင်မည့်နေရာများကိုရွေးချယ်နိုင်လိမ့်မည်။

၂.၂ လက်ခံသူသည်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး လက်ခံသည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သည့်သူဖြစ်ရမည်။ လက်ခံရရှိသည့်နိုင်ငံရှိအေးဂျင့်၊ ကိုယ်စားလှယ်ခွဲ (သို့) ဘဏ်ကသတ်မှတ်ထားသောအရည်အချင်းနှင့် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးပါ၀င်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အပြင် လက်ခံရရှိသည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစီ၏ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းမျဉ်းများ သို့မဟုတ် အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်ထားသည့် အမိန့်များနှင့်အညီ လည်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၂.၃ သုံးစွဲသူသည်ကုမ္ပဏီမှသတ်မှတ်ထားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်းကိုအောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၂.၃.၁ မိသားစုအသုံးစရိတ်များ
၂.၃.၂ ပညာရေးအသုံးစရိတ်များ
၂.၃.၃ ခရီးသွားစရိတ်
၂.၃.၄ ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ကုန်ကျစရိတ်
၂.၃.၅ ဝန်ဆောင်မှုအခကြေးငွေ၏ ကုန်ကျစရိတ်

ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ကုမ္ပဏီသည်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်များ၏ ဥပဒေ၊စည်းမျဉ်း၊ အမိန့်နှင့်အမိန့်ကိုလိုက်နာရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အထက်ဖော်ပြပါရည်ရွယ်ချက်များကိုအချိန်မရွေးပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၂.၄ ဖောက်သည်သည် ကုမ္ပဏီသို့တင်သွင်းသော အထောက်အထားအတည်ပြုချက်အတိုင်းအတာအရ သတ်မှတ်ငွေပမာဏ၊ တစ်ရက်နှင့်တစ်လအတွက်သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏထက်မပိုသော ငွေလွှဲခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဖောက်သည်သည် https://support.truemoney.com/en/knowledge-base/credit_limit/ မှ သို့မဟုတ် ငွေပေးချေမှုမျက်နှာပြင်မှ ထိုကန့်သတ်ချက်များကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ငွေပေးငွေယူပမာဏသည် အနည်းဆုံးပမာဏထက်နည်းပါက သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီမှချမှတ်ထားသော ကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်ပါက ကုမ္ပဏီသည် ထိုကဲ့သို့သောငွေလွှဲလုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန် ငြင်းဆန်ခွင့်ရှိသည်။

ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍၊ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်သုံးစွဲသူအားအကြောင်းကြားစာနှင့် အချိန်မရွေးအထက်ဖော်ပြပါအနည်းဆုံးပမာဏသို့မဟုတ်အကန့်အသတ်ဖြင့်ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိသည်။ ထို့အပြင်သုံးစွဲသူကသဘောတူလက်ခံပြီးလက်ခံရရှိသည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစီ၏သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်များ၏ ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းမျဉ်းများ သို့မဟုတ် အမိန့်များကို လိုက်နာရန်ရည်ရွယ်၍ ထိုသို့သောအနည်းဆုံးပမာဏ သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ချက်ကိုပြင်ဆင်နိုင်သည်ဟုသဘောတူသည်။

၂.၅ ၀န်ဆောင်မှုသုံးစွဲသူမှ၀န်ဆောင်မှုခနှင့်ကုမ္ပဏီမှသတ်မှတ်ထားသောနှုန်းအတိုင်းငွေလွှဲခြင်း၀န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းမှ၀န်ဆောင်ခနှင့်/သို့မဟုတ် အခြားဆက်စပ်ကုန်ကျစရိတ်များအား ကုမ္ပဏီမှကောက်ခံခြင်းကို သဘောတူလက်ခံသည်။ သုံးစွဲသူက ၀န်ဆောင်ခအခကြေးငွေကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက် https://www.truemoneytransfer.truemoney.com/သို့မဟုတ် ငွေပေးငွေယူဖန်သားပြင်မှတဆင့် နှုန်းထား ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အထက်ဖော်ပြပါ၀န်ဆောင်ခအခကြေးငွေကိုသုံးစွဲသူသို့ အကြောင်းကြားစာနှင့်အချိန် မရွေးပြင်ဆင်ခွင့်ရှိသည်။
၂.၆ ၀န်ဆောင်ခနှင့်/သို့မဟုတ် အခြားငွေပေးငွေယူနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားကုန်ကျစရိတ်များအပါအ၀င် ၀ယ်သူမှပြုလုပ်သောငွေလွှဲငွေပမာဏအတွက် ကုမ္ပဏီ၏တွေ့ရှိချက်အရသုံးစွဲသူ၏ငွေစာရင်းတွင် ကျန်ရှိနေသေးသောလက်ကျန်ငွေသည်လုံလောက်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိပါက ကုမ္ပဏီဘက်မှထိုကဲ့သို့သောငွေလွှဲလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ငြင်းဆန်ပိုင်ခွင့်။

၂.၇ ငွေလွှဲပြောင်းမှုတစ်ခုစီတိုင်းတွင်ငွေလွှဲသူသည် ငွေလွှဲမှုပြီးသည်နှင့်ငွေလွှဲနှုန်းဖြင့် ငွေလွှဲငွေလက်ခံသူလက်ခံရရှိသည့်နိုင်ငံ၏ငွေကြေးဖြင့်ငွေလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။

၂.၈
ငွေလွှဲခြင်း၀န်ဆောင်မှုကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်လက်ခံသည့်နိုင်ငံရှိမည်သည့်အေးဂျင့်၊ ကိုယ်စားလှယ်မဆို (ဥပမာ TrueMoney Transfer သင်္ကေတပါသည့်မည်သည့်စတိုးဆိုင်မဆို) သို့မဟုတ်ဘဏ်တစ်ခုကိုခန့်အပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ၀ယ်သူကသဘောတူလက်ခံသည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ငွေလွှဲသူသည်ငွေပေးချေမှုငွေလွှဲသည့်နေ့ရက်မှ ၀ယ်သူ (ပေးပို့သူ) မှကွဲပြားခြားနားသောအချိန်ဇယားနှင့်စီးပွားရေးအခြေအနေများအောက်တွင်ရှိသည့်လက်ခံရရှိသည့်နိုင်ငံရှိထိုကဲ့သို့သောခန့်အပ်ထားသောကိုယ်စားလှယ်၊ sub-agent သို့မဟုတ်ဘဏ်ထံမှငွေပြန်ထုတ်နိုင်သည်။။

၂.၉ ငွေလွှဲခြင်းပြီးဆုံးသည့်အခါသုံးစွဲသူသည် လျှောက်လွှာမျက်နှာပြင်တွင်ထိုကဲ့သို့သောငွေပေးငွေယူအထောက်အထားကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်လက်ခံသူသည်လက်ခံသောနိုင်ငံရှိအေးဂျင့်၊ Sub-agent သို့မဟုတ် ဘဏ်မှ ငွေပြန်ထုတ်ယူသည့်အခါသုံးစွဲသူသည် TrueMoney Wallet အကောင့်တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသောဖုန်းနံပါတ်မှတစ်ဆင့်ကုမ္ပဏီထံမှ SMS ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် (သို့မဟုတ်) Application မှတစ်ဆင့်အသိပေးချက်အဖြစ်ကုမ္ပဏီကသတ်မှတ်ထားသောအခြားလမ်းကြောင်းများမှ အသိပေး အကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်။

၂.၁၀ သုံးစွဲသူသည်ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်ချိန်အတွင်းတွင် သုံးစွဲသူသည် ကုမ္ပဏီ၏၀န်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဖျက်သိမ်းခြင်းတောင်းဆိုမှုကို တင်ခြင်းအားဖြင့်သာငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်းကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ငွေပြန်အမ်းငွေသည် ငွေလဲနှုန်းအတက်အကျပေါ်မူတည်၍သက်ဆိုင်ရာငွေလွှဲငွေပမာဏနှင့်ညီမျှရမည်။ ဖျက်သိမ်းခြင်းတောင်းဆိုမှုနှင့်ငွေပြန်အမ်းခြင်းအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းသည် ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်သာဖြစ်မည်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီသည် ထိုကဲ့သို့သောဖျက်သိမ်းမှုမှရရှိသောသုံးစွဲသူထံမှ အခကြေးငွေကိုကောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ထို့အပြင်သုံးစွဲသူကသဘောတူလက်ခံသည့်အတွက် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ငွေလွှဲခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီမှကောက်ယူထားသောငွေလွှဲ၀န်ဆောင်ခကို မည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုပြန်ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်းလက်ခံသည်။
သို့သော် လက်ခံသူသည်လက်ခံသည့်နိုင်ငံရှိကိုယ်စားလှယ်၊ ဘဏ်ခွဲမှကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် ဘဏ်တို့မှငွေပြန်ထုတ်ယူပြီးပါက သုံးစွဲသူသည်မည်သည့်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းကိုမဆိုဖျက်သိမ်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

၃. ဝန်ဆောင်မှုကို သုံးစွဲသူ၏ အာမခံချက်

၃.၁ ဤငွေလွှဲ၀န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြု၍ငွေလဲနှုန်းအတက်အကျကိုဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးစွဲသူကသဘောတူပြီးလက်ခံသည်

၃.၂ ဤ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအရငွေလွှဲခြင်း၀န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ထိုသို့သောငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဥရောပသမဂ္ဂမှခွင့်ပြုထားသောနိုင်ငံများ၊ နှင့် / သို့မဟုတ် အခြားအမျိုးသား၊ သက်ဆိုင်သောမည်သည့်အန္တရာယ်ကိုမဆို ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသူမှသဘောတူလက်ခံသည်။

၃.၃ ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးစွဲသူသည် ဤငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များနှင့် စာရွက်စာတမ်းများအားလုံး ကို မှန်ကန်ကြောင်းနှင့် လက်ခံသူနိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီ၊ အေးဂျင့်၊ ကိုယ်စားလှယ်ခွဲ (သို့) ဘဏ်အကြားရည်ညွှန်းရာတွင်အသုံးပြုရန် သဘောတူလက်ခံသည့် ဤအချက်အလက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဥပဒေနှင့်အညီဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသူ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ခွဲခြားရန် ဥပမာအားဖြင့်၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သို့မဟုတ် အလုပ်ပါမစ်ကိုတွေ့ရှိပါကသတ်မှတ်ထားသောအချိန်အပိုင်းအခြားအတွင်းကုမ္ပဏီမှ လိုအပ်သည့်အတိုင်းဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသူက နောက်ထပ်စာရွက်စာတမ်းများကိုမပေးပို့ပါက ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ငွေလွှဲခြင်းပြုလုပ်ရန်ငြင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။

၃.၄ ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးစွဲသူမှာ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ငွေလွှဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောငွေနှင့်ငွေလွှဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကိုဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးစွဲသူမှ သတ်မှတ်ထားသောအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံ၍ ငွေလက်ခံသူထံလွှဲပြောင်းရန်သဘောတူလက်ခံသည်။ ငွေလွှဲသူသတ်မှတ်ထားသောသတင်းအချက်အလက်မှန်ကန်မှုရှိ မရှိကို ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်နောက်ထပ်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်တာ၀န်မရှိပါ။ ငွေလွှဲသူသည် လက်ခံသူထံ မှားယွင်းသောငွေပမာဏ သို့မဟုတ် အချက်အလက်များကိုပေးပို့ခြင်းမှဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတာ၀န်မရှိပါ သို့မဟုတ် လက်ခံသူထံ ပေးပို့နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

၃.၅ ငွေလွှဲသူပေးပို့သည့်အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအရ သို့မဟုတ် ငွေလွဲသူပြုလုပ်သည့် ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု မှားယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သောမည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်၊ ဆုံးရှုံးမှု ငွေလွှဲသူမှ တာဝန်ရှိသည်ကိုသဘောတူလက်ခံသည်။ ကုမ္ပဏီသို့ပေးအပ်သည့်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းနှင့်အချက်အလက်များမဆို စစ်မှန်မှုနှင့် မှန်ကန်မှုအတွက်သည်ငွေလွှဲသူတာ၀န်ရှိရမည်။

၄. ကုမ္ပဏီ၏ကန့်သတ် တာဝန်ဝတ္တရား

၄.၁ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသူသည်၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့် ငွေလွှဲထားသောငွေကိုလက်ခံရရှိခြင်းမရှိ သို့မဟုတ် ငွေလွှဲသူမှငွေလွှဲခြင်းအောင်မြင်စွာပြုလုပ်ခြင်း မရှိပါကကုမ္ပဏီအနေဖြင့် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ ၀န်ဆောင်မှုခံယူသူကသဘောတူလက်ခံသည်။ စပ်လျဥ်းဖြစ်ပေါ်နိုင်သော ကိစ္စများ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်၊၊

၄.၁.၁ ဥပဒေ၊ ပိတ်ဆို့မှု၊ စည်းမျဉ်း၊ အမိန့်၊ စီရင်ချက်၊ ငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုကန့်သတ်ခြင်း၊ မလွှဲမရှောင်သောအဖြစ်အပျက်များ၊ အစိုးရ၏လုပ်ရပ်များ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာအခွင့်အာဏာများမှအင်အားကြီးမားစွာသောအမှု၊ အထက်ဖော်ပြပါတစ်ခုခုမှဖြစ်ပေါ်လာပါက ဥပဒေအရတားမြစ်ထားသော သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့ထားသောရန်ပုံငွေများ၊ လျှပ်စစ်၊ ကွန်ပျူတာ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာပျက်ကွက်မှု၊ သို့မဟုတ် လက်ခံသည့်နိုင်ငံရှိအေးဂျင့်၊ ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် ဘဏ်မှပျက်ကွက်ခြင်း၊ ငွေပေးချေမှုစနစ် (သို့) ကုမ္ပဏီ၏ထိန်းချုပ်မှုထက်ကျော်လွန်သောကိစ္စရပ်များ-ကုမ္ပဏီမှဖြစ်စေ၊ ငွေလွှဲသူသည်ငွေလွှဲခြင်းနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်သောလက်ခံသူနိုင်ငံရှိ ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များသို့မဟုတ်ဘဏ်များမှဖြစ်စေ၊ ၎င်းတွင်ငွေခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောဥပဒေများ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၊ အာဏာပိုင်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ သို့မဟုတ် ဘဏ်များကိုလက်ခံသည့်နိုင်ငံရှိဘဏ်များမှစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာခြင်းဖြစ်ရပ်တို့ပါ၀င်သည်၊၊ ထိုကိစ္စရပ်များဖြစ်ပေါ်ပါကကုမ္ပဏီမှ မှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ၊၊

၄.၁.၂ ဤ ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ၏အပိုဒ် ၅ နှင့်အညီ ငွေလွှဲသူ ပြုလုပ်သည့် ငွေလွှဲ၀န်ဆောင်မှုကိုကုမ္ပဏီမှခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားခြင်း သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခြင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်မည်။
၄.၁.၃ ထိုဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်ပါကငွေလွှဲခြင်းမပြုလုပ်မီ သို့မဟုတ် ထိုအချိန်တွင်ငွေလွှဲ၀န်ဆောင်မှုပျက်ကွက်မှုကိုကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသူကိုအကြောင်းကြားပေးသွားပါမည်။

၄.၁.၄ ကုမ္ပဏီမှသင့်တော်သည်ဟုယူဆသောလိုအပ်ချက် သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှု သို့မဟုတ် အဖြစ်အပျက်များဖြစ်ပွားခြင်း။
သို့သော်အထက်ဖော်ပြပါအဖြစ်အပျက်များသည်ကုမ္ပဏီ၏ရည်ရွယ်ချက် သို့မဟုတ် ပေါ့ဆမှုကြောင့်ဖြစ်လျှင်ကုမ္ပဏီသည်သက်ဆိုင်ရာငွေလွှဲငွေပမာဏထက်မပိုသောငွေပမာဏဖြင့်တာဝန်ယူပါမည်။

၅. ငွေလွှဲလုပ်ငန်းကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း နှင့်ဆိုင်းငံ့ခြင်း

၅.၁ အကယ်၍ ကုမ္ပဏီသည် ဤဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ (အပြည့်အဝဖြစ်စေ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ) အရငွေလွှဲခြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုဆိုင်းငံခြင်း သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခြင်း ပြုလုပ်လိုပါက ကုမ္ပဏီသည် သုံးစွဲသူများအား ကြိုတင်အကြောင်းကြား ပေးပါမည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဥ်း၍ သုံးစွဲသူများမှ အကြောင်းကြားထားသည့်အတိုင်း ဤဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်ထားသောအချိန်အပိုင်းအခြားအတွင်း ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းရပါမည်။ သို့သော် ထိုသို့သောဆိုင်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းသည် အသုံးပြုသူကကုမ္ပဏီအားပေးဆပ်ရမည့်အကြွေးမြီများအပေါ်သက်ရောက်မှုမရှိစေပါ။ ရပ်စဲသည့်နေ့မတိုင်မှီပေါ်ပေါက်လာသော သို့မဟုတ် ကျရောက်ခဲ့သော အရာများသည် ကုမ္ပဏီ နှင့် သုံးစွဲသူ အကြားမည်သည့် အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်ကိုမျှ မထိခိုက်စေရပါ။

၅.၂ ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် အသုံးပြုသူ၏ လုပ်ရပ်များအား သံသယဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ငွေခဝါချခြင်းနှင့် ပတ်သတ်ဆက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေများကဲ့သို့သော ဥပဒေများကို ဆန့်ကျင်သော အမှု၊ အကြမ်းဖက်ခြင်းနှင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ငွေကြေးဖျက်ဆီးခြင်း သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီအားဖြစ်စေ၊ အခြားလူကိုဖြစ်စေ ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သော လုပ်ရပ်များနှင့် သုံးစွဲသူသည် ဤဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာမှုမရှိခြင်းကို တွေ့ရှိပါက ကုမ္ပဏီသည် ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု သုံးစွဲသူ၏ အသုံးပြုမှုကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်း​နိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် သံသယရှိပါက သို့မဟုတ် ဥပဒေအရ လိုက်နာရန်ရှိပါက မည်သည့် သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆို ရှင်းလင်းချက်ပေးရန် သို့မဟုတ် အထောက်အထားများနှင့် စာရွက်စာတမ်းများအား ကုမ္ပဏီထံသို့ ထပ်မံပေးပို့ရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်။ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အပိုင်းအခြားအတွင်း ကုမ္ပဏီမှ တောင်းဆိုသည့်အတိုင်းသုံးစွဲသူသည် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်း မရှိပါက (သို့) ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် သုံးစွဲသူထံမှ ရရှိသော အထောက်အထား၊ စာရွက်စာတမ်းများအရ သုံးစွဲသူသည် အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော ဝိသေသလက္ခဏများ ရှိကြောင်း တွေ့ရှိပါက ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုသုံးစွဲသူအား ငွေလွှဲခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို ချက်ချင်းရုပ်သိမ်းရန် သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၆. ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်

၆.၁ ဝန်ဆောင်မှုကို သုံးစွဲသူက သဘောတူလက်ခံထားသည့် အရာများမှာ ကုမ္ပဏီသည် ဤဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဥ်းများအရ ငွေလွှဲခြင်းဝန်ဆောင်မှု၊ အထောက်အထား၊ အတည်ပြုခြင်း၊ စာရင်းအင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် သုတေသနပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ကုမ္ပဏီသို့ပေးအပ်ထားသည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို စုဆောင်း၊ အသုံးပြု၊ ထုတ်ဖော်နိုင်သည်။ ငွေလွှဲခြင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သတ်၍ အသုံးပြုသူအား အကျိုးရှိစေမည့် အခွင့်ထူးကို ပေးအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရယူသူအား ကုမ္ပဏီမှ ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိရန် ဝန်ဆောင်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရန်နှင့် သတင်းအချက်အလက်များ တောင်းခံခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရန်ပါဝင်ပါသည်။ ထို့အပြင် သုံးစွဲသူက ကုမ္ပဏီသည် သုံးစွဲသူ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို မည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်များကိုမဆို၊ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လက်ခံသည့်နိုင်ငံရှိဘဏ်များ၊ ကုမ္ပဏီကို ထိန်းချုပ်သူ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိ ဥပဒေရေးရာပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဥပဒေရေးရာပုဂ္ဂိုလ်များအပါအဝင် ကုမ္ပဏီ၏ တူညီသော ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိ ဥပဒေ ပညာရှင်များ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် စာချုပ် ချုပ်ဆိုထားသော အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် တရားဝင်ဆက်ဆံရေးရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တတိယပုဂ္ဂိုလ်များ (Third Persons) (သို့မဟုတ်) ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းနှင့် ပြင်ပရှိ အချက်အလက်လုပ်ငန်းစဥ်ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်နေသော ဥပဒေပညာရှင်များ ထံသို့ လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်ဟု အသိအမှတ်ပြုလက်ခံပါသည်။

၆.၂ ဝန်ဆောင်မှုသုံးစွဲသူက ၄င်း၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို လိုအပ်ပါက ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံပြင်ပရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် ဥပဒေရေးရာပုဂ္ဂိုလ်များထံသို့ ဥပဒေပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်း လုံလောက်သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် ကာကွယ်ခြင်းစံနှုန်းများအရ လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်ခြင်း ကိုအသိအမှတ်ပြုလက်ခံပါသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်လည်း ဥပဒေနှင့်အညီ သင့်လျှော်စွာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် ကာကွယ်မှုအစီအမံများအတိုင်း သေချာစွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကုမ္ပဏီသည် ဤကိုယ်ရေးကိုယတာအချက်အလက်များကို အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် လက်ခံရရှိသည့်နိုင်ငံရှိ တရားဝင်/တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များထံသို့ လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်ခြင်း များကို ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွင်း/အတိုင်းသာ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါလျက် လက်ခံသူနိုင်ငံအတွင်းရှိ ထိုကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် ဥပဒေရေးရာပုဂ္ဂိုလ်များမှ တဆင့် သုံးစွဲသူ နှင့် လက်ခံသူတို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအားဖောက်ဖျက်ခြင်းနှင်မည်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမျိုးကိုမဆိုဖြစ်ပေါ်လာပါက ကုမ္ပဏီ၌ တာဝန်မရှိပါ။

၆.၃ သုံးစွဲသူသည် ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်မူဝါဒ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်များနှင့် အခြားအချက်အလက်များကို ဤနေရာတွင် စဥ်းစားသုံးသပ် လေ့လာနိုင်သည်။ here

၇. အခြားပြဌာန်းချက်များ

၇.၁ သုံးစွဲသူသည် ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုကို ရယူအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအား လက်ခံသည်ဟု ယူဆပါမည်။ ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီမှ ပြင်ဆင်ချက် သို့မဟုတ် ထပ်မံဖြည့်စွက်ခြင်းပြုလုပ်ပြီးနောက် သုံးစွဲသူသည် ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုကို ရယူအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ချက်များအား လက်ခံသည်ဟု ယူဆပါမည်။

၇.၂ ဤဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များသည် TrueMoney Wallet ဝန်ဆောင်မှု စည်းကမ်းချက်များ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သုံးစွဲသူက သဘောတူလက်ခံပါသည်။ ထို့အပြင် သုံးစွဲသူသူသည် ဤဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ချည်နှောင်မှုပြုရန်ကို သဘောတူသည်။

၇.၃ ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သတ်၍ ပိုမိသိရှိလိုပါက အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် TrueMoney ဝန်ဆောင်မှုဌာန (TrueMoney Customer Care) ဖုန်း ၁၂၄၀ ၊ လိုင်းခွဲနံပတ် ၄ သို့မဟုတ် Facebook Channel https://www.facebook.com/truemoneytransfermyanmar တွင်ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

၇.၄ ဤဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို အခြားသောဘာသာဖြင့်ပြန်ဆိုထားပေးခြင်းမှာ သုံးစွဲသူ အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ထားပေးခြင်းသာဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှု ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများပါ ပြဌာန်းချက်များကို ပြင်ဆင်ရန် သို့မဟုတ် ပြုပြင်ရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။

၇.၅ ဤဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် ဥပဒေများသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေများ နှင့် အညီလွှမ်းမိုးမည်ဖြစ်သည်။

၇.၆ ဤပြဌာန်းထားသော ဝန်​ဆောင်မှု စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသည် ဥပဒေအရ ပြည်စုံမှန်ကုန်မှုမရှိသော၊ပယ်ဖျက်ရန်လိုအပ်သော သို့မဟုတ် တရားမဝင်ခြင်း ကဲ့သို့သော အခြေနေများဖြစ်ပေါ်လာပါက အခြားပြဌာန်းထားသော ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များမှ တဆင့် အပြည့်အဝခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ​ ဖြည့်စွက်ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။

၇.၇ ကုမ္ပဏီမှ ဤဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပြဌာန်းထားသောအခြေအနေများကို ​ပျက်ကွက်ခဲ့သော် ၄င်းသည် မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ထိခိုက်မှုမရှိစေပါ။ ဤအကြောင်းအရာများနှင့်အတူ အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ ဖောက်ဖျက်ခြင်းဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေများ​​ဖြစ်ပေါ်ပါက သုံးစွဲသူအနေဖြင့် တစုံတရာအ​​​ရေးယူခြင်းမရှိပဲ သဘောတူလက်ခံ(ပယ်ဖျက်)ပေးပါမည်။