သူငယ်ချင်းမှ သူငယ်ချင်းသို့ နိင်ငံတကာငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု သုံးရန်တိုက်တွန်းပြီး ငွေသားဆုလက်ဆောင်ရနိုင်သည့်အခွင့်အရေး