မြန်မာနိုင်ငံသို့
ဘေလ်ပေးချေနည်း

ANANDA

1. “ မြန်မာဘေလ်ပေးဆောင်
ကိုရွေးပါ။

2. အင်တာနက်ဘေလ်
ဆောင်ရန် ကို ရွေးပါ။

3. အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုအ
မျိုးအစားကို ရွေးပါ။

4. အသုံးပြုသူအမှတ် ကိုဖြည့်ပြီး MMK
ကျပ်ငွေကြေးဖြင့် ပမာဏကိုဖြည့်ပါ။

5. အသုံးပြုသူအမှတ် ကိုဘယ်မှာရှာရမလဲ။
ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း
အသုံးပြုသူအမှတ် ကို ရှာပါ။

6. ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး
ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ကိုနိုပ်ပါ။

7. အသေးစိတ်ကို အတည်ပြုပြီး
ထိုင်းဘတ်ငွေဖြင့် ပေးချေရန်
ပေးမည်ကိုနိုပ်ပါ။

8. ငွေပေးချေမှု အောင်မြင်ပြီး
ပြေစာကို ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်တွင်
အလိုအလျောက် သိမ်းဆည်းပါမည်။

5BB

1. “ မြန်မာဘေလ်ပေးဆောင်
ကိုရွေးပါ။

2. အင်တာနက်ဘေလ်
ဆောင်ရန် ကို ရွေးပါ။

3. အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုအ
မျိုးအစားကို ရွေးပါ။

4. စာရင်းအမှတ် နှင့် ငွေတောင်းခံလွှာအမှတ်ကို ဖြည့်ပြီး MMK ငွေပမာဏကို ဖြည့်သွင်းပါ။အသုံးပြုသူများသည် စာရင်းအမှတ် နှင့် ငွေတောင်းခံလွှာအမှတ်ကိုမသိဘာက စာရင်းအမှတ်ဆိုတာဘာလဲ? နှင့် ငွေတောင်းခံလွှာအမှတ်ဆိုတာဘာလဲ?ကို နိုပ်ပြီးစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။

5. သင်၏ 5BB ငွေတောင်းခံလွှာတွင် စာရင်းသွင်းထားသော အကောင့်နှင့် ပြေစာနံပါတ်ကို ရှာပါ။

6. ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး
ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ကိုနိုပ်ပါ။

7. အသေးစိတ်ကို အတည်ပြုပြီး
ထိုင်းဘတ်ငွေဖြင့် ပေးချေရန်
ပေးမည်ကိုနိုပ်ပါ။

8. ငွေပေးချေမှု အောင်မြင်ပြီး
ပြေစာကို ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်တွင်
အလိုအလျောက် သိမ်းဆည်းပါမည်။

TRUENET INTERNET

1. “ မြန်မာဘေလ်ပေးဆောင်
ကိုရွေးပါ။

2. အင်တာနက်ဘေလ်
ဆောင်ရန် ကို ရွေးပါ။

3. အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုအ
မျိုးအစားကို ရွေးပါ။

4. ပေးချေသူကုဒ် နှင့် ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖြည့်ပြီး MMK ငွေပမာဏကို ဖြည့်သွင်းပါ။အသုံးပြုသူများသည် ပေးချေသူကုဒ် နှင့် ဖုန်းနံပါတ်ကိုမသိဘာက ပေးချေသူကုဒ်ဆိုတာဘာလဲ? နှင့် ဖုန်းနံပါတ်ဆိုတာဘာလဲ?ကို နိုပ်ပြီးစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။

5. သင်၏ TrueNet ငွေတောင်းခံလွှာတွင် ကာစတန်မာကုဒ်ကို ရှာပါ။

6. သင်၏ စာရင်းသွင်းထားသော မိုဘိုင်းနံပါတ်ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးရန် သင့်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။

7. ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး
ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ကိုနိုပ်ပါ။

8. အသေးစိတ်ကို အတည်ပြုပြီး
ထိုင်းဘတ်ငွေဖြင့် ပေးချေရန်
ပေးမည်ကိုနိုပ်ပါ။

9. ငွေပေးချေမှု အောင်မြင်ပြီး
ပြေစာကို ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်တွင်
အလိုအလျောက် သိမ်းဆည်းပါမည်။

OOREDOO SUPER NET

1. “ မြန်မာဘေလ်ပေးဆောင်
ကိုရွေးပါ။

2. အင်တာနက်ဘေလ်
ဆောင်ရန် ကို ရွေးပါ။

3. အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုအ
မျိုးအစားကို ရွေးပါ။

4. ငွေတောင်းခံမှုနံပါတ် နှင့် ငွေတောင်းခံလွှာအမှတ််ကိုဖြည့်ပြီး MMK ငွေပမာဏကို ဖြည့်သွင်းပါ။အသုံးပြုသူများသည် ငွေတောင်းခံမှုနံပါတ် နှင့် ငွေတောင်းခံလွှာအမှတ်ကိုမသိဘာက ငွေတောင်းခံမှုနံပါတ်ဆိုတာဘာလဲ? နှင့် ငွေတောင်းခံလွှာအမှတ်ဆိုတာဘာလဲ?ကို နိုပ်ပြီးစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။

5. သင်၏ Ooredoo ငွေတောင်းခံလွှာတွင် ကာစတန်မာ ငွေပေးချေမှု ID နှင့် ငွေတောင်းခံလွှာနံပါတ်ကို ရှာပါ။

6. ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး
ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ကိုနိုပ်ပါ။

7. အသေးစိတ်ကို အတည်ပြုပြီး
ထိုင်းဘတ်ငွေဖြင့် ပေးချေရန်
ပေးမည်ကိုနိုပ်ပါ။

8. ငွေပေးချေမှု အောင်မြင်ပြီး
ပြေစာကို ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်တွင်
အလိုအလျောက် သိမ်းဆည်းပါမည်။

ယခု ဘေလ် ပေးချေပါ။