យោងតាមបទប្បញ្ញត្តិដែលចែងដោយធនាគារថៃ និងការិយាល័យប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ គឺតម្រូវ ឲ្យជនបរទេសរស់នៅប្រទេសថៃ ផ្តល់ឯកសារដែលមានសុពលភាពសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ របស់ខ្លួនដល់អ្នកផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីបន្តប្រើនេះទៀត។ ដើម្បីធានាចំពោះការបន្តប្រើគណនី និងសេវា TrueMoney Wallet របស់អ្នក សូមផ្ងើមកយើងនូវ៖

1. លិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នក
2.
ឯកសារបញ្ចាក់

សម្រាប់អ្នកធ្វើការ

ប័ណ្ណការងារ/សៀវភៅការងារ

*សូមផ្ងើ៖ ទំព័រកាលបរិច្ឆេទផុតអាយុ ឈ្មោះកន្លែងធ្វើការ និង អាស័យដ្ឋានកន្លែងធ្វើការ

*ក្នុងករណីដែលបានតអាយុហើយ សូមថតទំព័រតអាយុផងដែរ

បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ – បណ្តោះអាសន្ន

សម្រាប់អ្នកសិក្សា

ទិដ្ឋាការ ( Non-Immigrant Visa with ED Code)

*ក្នុងករណីបានតអាយុវីសារហើយ សូមថតទំព័រតអាយុផងដែរ

លិខិតចុះឈ្មោះផ្ទះ (សៀវភៅលឿង)

* សូមថតរូបទំព័រដែលមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅ (ទំព័រទីមួយ) និងទំព័រដែលមានឈ្មោះរបស់អ្នក។

ផ្សេងទៀត

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិ
ប័ណ្ណបើកបរ (ធ្វើនៅប្រទេសថៃ)
ទិដ្ឋាការ (Non-Immigrant)

*ក្នុងករណីបានតអាយុវីសារហើយ សូមថតទំព័រតអាយុផងដែរ

លិខិតចុះឈ្មោះផ្ទះ (សៀវភៅលឿង)

* សូមថតរូបទំព័រដែលមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅ (ទំព័រទីមួយ) និងទំព័រដែលមានឈ្មោះរបស់អ្នក។

ជំហានដើម្បីបញ្ជូនឯកសារ
1. រៀបចំឯកសាររបស់អ្នកតាមការណែនាំខាងលើ
2. ទាក់ទងបុគ្គលិករបស់យើងតាមរយៈប្រអប់ឆាតហ្វេសប៊ុក ដោយចុចលើលីងនេះ៖ https://tmn.app.link/e/IB_KHEXDOC ឬ ចុចប៊ូតុង ប្រអប់ឆាតហ្វេសប៊ុក នៅផ្នែកខាងក្រោម ខាងស្តាំនៃទំព័រ
3. នេះជូនដំណឹងដល់បុគ្គលិកយើងដើម្បីផ្ងើឯកសារមក
4. បុគ្គលិករបស់យើងនឹងស្នើសុំធ្វើវីដេអូខលជាមួយអ្នក ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ
និងណែនាំពីជំហានផ្សេងទៀតជូនអ្នក

ប្រសិនបើអ្នកមានសំនួរ ឬកង្វល់ផ្សេងៗ សូមទំនាក់ទំនងទៅផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជនទ្រូម៉ាន់នី 1240 ចុច 4 ។

ទាក់ទង​មក​​យើង