အဲ့ဒါဘာလဲ?
– ဝေါ့ပါမစ်ပြေစာသည် အလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပါမစ် လျှောက်ထားဆဲကာလအတွင်း ထုတ်ပေးထားသော အထောက်အထားဖြစ်သည်။

ဘာတွေပါရှိရမလဲ?
– ရှေ့နာမည်၊ နောက်နာမည်၊ ဓာတ်ပုံ၊ အလုပ်နေရာ၊ ထုတ်ပြန်ရက်စွဲနှင့် အချိန်ကာလ။

ဘယ်လိုဓာတ်ပုံရိုက်မလဲ?
– ကျေးဇူးပြုပြီး အတည်ပြုချက်လုပ်ငန်းစဥ်အတွက် ကြည်လင်ပြတ်သားသော ဓာတ်ပုံဖြစ်စေရပါမည်။